Gewoon meedoen in de samenleving…
Dat is soms best moeilijk…

Gewoon meedoen in de samenleving. Dat willen de meeste mensen wel. Met familie en vrienden, werk of andere dagelijkse bezigheden, een prettig huis, aardige buren en leuke dingen in je vrije tijd…

Het klinkt allemaal heel gewoon, maar het kan ook best moeilijk zijn. Als je in de war bent bijvoorbeeld, of als je het allemaal niet zo goed begrijpt. Dan heb je iemand nodig die je ondersteunt en de weg wijst: een woonbegeleider van LindeZorg.

Begeleiding thuis

De woonbegeleider komt bij je thuis. Eén keer per week, of vaker. Hoe gaat het met je? Lukt het allemaal een beetje? Wat ga je de komende week doen? Je krijgt persoonlijke aandacht en praktische begeleiding bij de dingen die je moeilijk vindt.

De Linde biedt ook:

Hulp bij geldzorgen

Problemen met geld zijn altijd heel vervelend. Je kunt er veel zorgen om hebben. Wie zijn schulden niet aflost krijgt grote problemen. Dat moet je voorkomen. De Linde helpt je om je huishoudboekje op orde te brengen en te houden.

Dagbesteding

Als je geen werk hebt, dan kan De Linde je misschien helpen toch elke dag iets om handen te hebben. Samen met collega’s iets doen waar jij en anderen plezier aan beleven.

Diagnose en advies

Waarom lukt het eigenlijk niet? Wat is er met mij aan de hand? Bij De Linde vind je mensen die samen met jou op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Zodat je beter weet wat je eraan zou kunnen doen.

Therapie

De Linde helpt je met allerlei dagelijkse dingen. Soms is het nodig ook aandacht te besteden aan de dieper liggende oorzaken van je problemen. Daarvoor biedt De Linde verschillende soorten therapie.

Wat kost het?

De ondersteuning van De Linde hoef je niet zelf te betalen. De Linde wordt betaald via de AWBZ, door je ziektekostenverzekering of de gemeente.

LindeZorg

LindeZorg Kleinschalige hulp voor kwetsbare burgers

Specialist in woonbegeleiding

LindeZorg biedt praktische begeleiding aan zelfstandig wonende VG/GGZ-cliënten. De kern van de begeleiding bestaat meestal uit enkele uren per week begeleiding aan huis. De begeleiding die De Linde biedt is altijd gericht op stabilisatie van het dagelijks leven in al zijn facetten, met familie, collega’s en buren. Een tweede kerntaak van de woonbegeleider is de eventuele inzet van andere betrokken zorg- en dienstverleners te coördineren. Dit verhoogt de effectiviteit en verlaagt de kosten.

Aanvullend biedt De Linde desgewenst budgetcoaching en bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning.

 

Woonbegeleiding van LindeZorg heeft tot doel kwetsbare burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) specialistische zorg te beperken.

De Linde onderscheidt zich door:

• integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek
• begeleiding èn coördinatie;
• integrale benadering van alle levensterreinen; inclusief het huishoudboekje
• ter zake en effectief; gemiddelde inzet drie uur per cliënt/week
• verzorgd door goed opgeleide, betrokken 50-plussers met levenservaring
• persoonlijk en flexibel; nooit meer dan vijf cliënten per begeleider
• zo nodig aanvullende diensten, specialistische expertise en inzet vrijwilligers
• professionele samenwerking in kleinschalige en flexibele organisaties op wijkniveau

 

Meer weten?

Wil je meer weten over wat De Linde voor je kan doen? Bel dan 023 -557 5174.

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie