Functie-informatie woonbegeleiders

zorg-hulp-wmo-de-linde

Functie-informatie woonbegeleiders (freelance)

De Linde zet in de woonondersteuning, aanvullend op eventueel beschikbare mantelzorgers en vrijwilligers, semi-professionals (freelance basis)  in als ambulant medewerker.

Niet iedereen is geschikt voor dit werk. Begeleiders van onze cliënten moeten stevig in hun schoenen staan en veelzijdig competent zijn. In het werk komt het aan op helder denken, de juiste toon kiezen, vertrouwen opbouwen en resultaatgericht handelen. Onze semi-professionals zijn vaak wat oudere mensen (50+) met levenservaring en een natuurlijk overwicht, die zich een aantal dagen per week inzetten voor mensen met beperkingen. In overleg met het Zorgkantoor werken we al meer dan tien jaar met deze semi-professionals.

De ambulant medewerker bouwt een vertrouwensband op met zijn cliënt en is diens vaste aanspreekpunt. Voor de ambulant medewerker is de zorgcoördinator en de zorgcoach het vaste aanspreekpunt. Deze biedt ondersteuning en ontsluit, indien nodig, praktische inzet uit een schil van zorgprofessionals, met kennis van LVB/GGZ op Hbo- en Wo-niveau.
De semi-professionals rond onze cliënten kunnen rekenen op zorginhoudelijke ondersteuning, begeleiding, scholing en hulp en ‘back-up’ bij moeilijke situaties door de zorgprofessionals. Resultaat van deze ondersteuning is, dat de uitvoerenden zich niet uitsluitend inzetten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid, maar dat nadrukkelijk doen op basis van professionele diagnose en inzichten. Dit voorkomt frustraties en vergroot de kans op daadwerkelijk succes.

Vereiste kwalificaties en functiekenmerken

De woonbegeleiders van De Lindezorg begeleiden maximaal 5 huishoudens. Wie als woonbegeleider voor De Linde wil werken, moet voldoen aan de volgende kwalificaties:

• MBO+ werk-en denkniveau.

• Affiniteit met de doelgroep en enige kennis van de leefomgeving van de cliënt

• Beschikken over levenservaring en natuurlijk overwicht

• Kan een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen

• Beschikken over een computer met internetaansluiting

• Woonachtig zijn in de regio van de cliënten

 

Verder moet de woonbegeleider het volgende vaardigheden hebben in:

• Creëren van een goede sfeer en vertrouwensband

• Stimuleren, motiveren en praktisch ondersteunen van cliënten

• Anticiperen en voorkomen van problemen, waardoor het stressniveau van de cliënt laag blijft.

• De cliënt inzicht geven in zijn eigen situatie en de gevolgen van zijn gedrag

• Zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken

• Om kunnen gaan (controleren en corrigerend) met verbale agressie van cliënten

Sollicitaties voorzien van CV en motivatie kunnen gestuurd worden aan info@lindezorg.nl

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie