De Linde Organisatie

De Linde - Portaal van diensten LindeZorg website LindeAdvies website LindeWonen website LindeActief website LindePlus website LindePOH website LindeBudget website

Zorgregio’s

De woonbegeleiding van LindeZorg wordt geboden vanuit kleinschalige werkverbanden op wijk- en buurtniveau, georganiseerd in vier regio’s:

LindeZorg Noord Holland Noord
LindeZorg Haarlemmermeer
LindeZorg IJmond
LindeZorg Kennemerland

Administratieve en algemene taken zijn ondergebracht bij het diensten- en expertisecentrum van Stichting De Linde. Door deze taakverdeling kunnen de woonbegeleiders zich concentreren op hun kerntaak: het bieden van woonbegeleiding op maat.

LindeZorg maakt deel uit van De Linde, een groep kleinschalige organisaties, die, intensief met elkaar samenwerken en een keten vormen. De Linde richt zich primair op zelfstandig wonende cliënten met (lichte) verstandelijke en/of psychische beperkingen.

De Linde • Algemene informatie De Linde groep

De Linde biedt praktische begeleiding aan zelfstandig wonende VG/GGZ-cliënten. Aanvullend biedt De Linde: budgetbeheer en bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgt De Linde ervoor dat deze kwetsbare mede-burgers zoveel mogelijk actief mee doen in onze samenleving.

De Linde bestaat uit een keten van zelfstandige kleinschalige organisaties, die intensief met elkaar samenwerken.

Klik hier voor de website van De Linde

01-2014-logo-Linde-100x100px

 

 

 

 

LindeZorg • Woonbegeleiding

Woonbegeleiding is de kern van onze dienstverlening. Woonbegeleiding bestaat meestal uit enkele uren per week begeleiding aan huis. Die begeleiding is altijd gericht op stabilisatie van het dagelijks leven in al zijn facetten: met familie, op het werk en in de buurt. Een tweede kerntaak van de woonbegeleider is de eventuele inzet van andere betrokken zorg- en dienstverleners te coördineren. Dit verhoogt de effectiviteit en verlaagt de kosten.

De woonbegeleiders zijn in de meeste gevallen 50-plussers die zich een aantal dagdelen in de week willen inzetten voor onze doelgroep. In de praktijk is gebleken dat deze betrokken burgers met hun levenservaring en flexibele agenda bij uitstek geschikt zijn voor dit werk.

Woonbegeleiding van De Linde is gericht op het centrale doel van de WMO: alle burgers in staat stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) professionals te beperken.

Wilt u meer weten? Klik hier voor de website van LindeZorg.

Bel of een mail voor informatie kan ook.

T 023 557 51 74

U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

02-2014-logo-lindezorg-100x100 

LindeAdvies • Consult en Therapie

De Linde werkt samen met orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten, gespecialiseerd in onze doelgroep. Deze deskundigen verzorgen de intake en diagnose en zijn verantwoordelijk voor het begeleidingsplan. Gedurende het begeleidingstraject bieden ze zo nodig aanvullende therapie aan onze cliënten en ondersteuning en advies aan de woonbegeleiders.  LindeAdvies werkt ook voor alle andere bij De Linde aangesloten zorgverleners.

Meer weten? Klik hier voor de website van LindeAdvies

Bel of een mail voor informatie kan ook.
Telefoon: 023 551 60 00 of 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

03-2014-logo-lindeadvies-100x100

 

 

 

 

LindeWonen • Dienstverlening en ondersteuning zelfstandige woonvormen

LindeWonen is een service-organisatie voor kleinschalige zelfstandige woonvormen, die hechten aan hun eigen identiteit. LindeWonen biedt een full-service pakket administratieve, facilitaire en zorginhoudelijke ondersteuning, zodat zorgverleners zich maximaal kunnen concentreren op zorgverlening in de praktijk.

Meer weten? Klik hier voor de website van LindeWonen

Bel of mail voor informatie.
Telefoon: 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

lindewonen-zorg-wmo

LindeActief • Dagbesteding

Aanvullend op de woonbegeleiding faciliteert De Linde kleinschalige dagbesteding op diverse locaties met een prettige, afwisselende en zinvolle bezigheid. Van restaurant tot manege en van keuken tot kennel. De dagbesteding wordt geboden door de betreffende werkgever. LindeActief biedt de werkgever een full-service pakket administratieve, facilitaire en zorginhoudelijke ondersteuning.

Meer weten? Klik hier voor de website van LindeActief.

Bel of mail voor informatie.
Telefoon: 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

05-2014-logo-lindeactief-100x100

LindePlus • Extra ondersteuning door vrijwilligers

Over het algemeen ontvangen de cliënten van De Linde enkele uren per week professionale begeleiding. Om echt mee te kunnen doen in onze (ingewikkelde) samenleving is aanvullende ondersteuning door vrijwilligers vaak erg welkom. De vrijwilligers van LindePlus ondersteunen de cliënten op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met boodschappen doen, helpen bij het koken, meegaan naar officiële instanties, met de (financiële) administratie of door samen gezellige dingen te doen.

Momenteel is De Linde vooral op zoek naar vrijwilligers die zich in kunnen zetten voor cliënten die op financieel gebied extra ondersteuning nodig hebben (bewindvoering en toeleiding naar schuldhulpverlening)

Meer weten? Klik hier voor de website van LindePlus

Bel of mail voor informatie.

Telefoon: 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

06-2014-logo-lindeplus-100x100

LindePOH • GGZ-praktijkondersteuning voor huisartsen

LindePOH detacheert professionele praktijkondersteuners GGZ bij huisartsen. Die krijgen hiermee de mogelijkheid deze functie in hun praktijk gemakkelijk, flexibel en naar behoefte in te vullen.

Meer weten? Klik hier voor de website van LindePOH

Bel of mail voor informatie.
Telefoon: 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

07-2014-logo-lindepoh-100x100

LindeBudget • Bewindvoering

Een sluitend huishoudboekje is bij het zelfstandig wonen van het grootste belang. Geldzorgen staan een adequate begeleiding op andere levensterreinen ernstig in de weg, om over schulden nog maar niet te spreken. LindeBudget biedt bewindvoering en aanvullende diensten. Bij cliënten die ook woonbegeleiding krijgen, is de dienstverlening van LindeBudget geïntegreerd in het zorgaanbod en de wekelijkse thuisbegeleiding.

Meer weten? Klik hier voor de website van LindeBudget

Bel of mail voor informatie.

T 023 557 51 74

U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

08-2014-logo-lindebudget-100x100

Samenwerking

De cliënten van De Linde hebben vaak te maken met meerdere instanties en zorgverleners. Collegiale afstemming en samenwerking is bij De Linde op alle niveaus vanzelfsprekend.

Een belangrijke taak van de woonbegeleiders van De Linde is het afstemmen en coördineren van alle zorg en dienstverlening aan de cliënt. Zo dragen we bij aan efficiënte en effectieve zorg en voorkomen we dat de cliënt ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.

In de praktijk van De Linde is gebleken dat in de dagelijkse begeleiding door semi-professionals (betrokken 50plussers) zeer goede resultaten kunnen worden behaald, ook bij moeilijke cliënten. Voorwaarden hierbij zijn goede afstemming en samenwerking met specialistische GGZ-zorg (behandelaars in de 1e of 2e lijn).

Een belangrijke schakel in de samenwerkingsketen is de GGZ-praktijkondersteuner in de huisartspraktijk. Door deze vroegtijdig bij het begeleidingsplan te betrekken, kan bij mogelijke escalatie snel en doeltreffend gehandeld worden.

Kwaliteitszorg

De Linde hecht groot belang aan de kwaliteit van de geboden begeleiding en dienstverlening. Die kwaliteit waarborgen we met:
• Periodiek onderzoek naar cliënttevredenheid
• Een doorlopend programma voor deskundigheidsbevordering
• Periodieke evaluatie van protocollen en procedures
• Een intern digitaal communicatiesysteem (LindeNet)
• Een digitaal cliëntvolgsysteem
• Ciëntenraad en klachtenregeling
• Specifieke aandacht voor veiligheid en geweld in de directe leefomgeving van de cliënt

De Linde gecertificeerd naar NEN-EN 15224

Stichting De Linde heeft opnieuw belangrijke stappen gezet in het borgen van de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. De Linde is vooruitlopend op de WMO 2015 van HKZ certificering naar NEN-EN 15224 gecertificeerd. Hiermee wordt bevestigd dat alle dienstverlening van de organisatie over een breed front aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

Lindebudget is gecertificeerd door de branchevereniging PBI.

logo_PBI_rgb

 

 

 

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie