collega-zorg-wmo

 

Collega’s aan het woord

Jan

“Ik doe dit werk nu drie jaar. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik zou het niet meer willen missen. Een paar uur per week persoonlijke aandacht kan echt het verschil maken.”

 Els

“Geld is bijna altijd een probleem. Schulden veroorzaken zoveel stress. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt het huishoudboekje weer sluitend te krijgen.”

Henk

“Een van mijn cliënten had vroeger een vaste baan. Op zeker moment is hij het spoor helemaal kwijt geraakt. Achter de wanhoop proberen we nu weer zijn kwaliteiten naar voren te halen.”

Herman

“Ik heb altijd hard gewerkt, ik ben nu met pensioen en ik heb het heel goed. Ik vind het fijn om iets voor een ander te betekenen.”

Trude

“Mijn cliënt kan zijn mondje wel roeren, maar als je hem beter kent ontdek je dat hij heel veel dingen niet echt snapt. Daar let ik dus goed op. Zolang ik elke week kom, gaat het goed.”

Rob

“Je wordt er niet rijk van, maar we kunnen wel een keer extra op vakantie.”

Functie-informatie woonbegeleiders (freelance)

De Linde zet in de woonondersteuning, aanvullend op eventueel beschikbare mantelzorgers en vrijwilligers, semi-professionals (freelance basis)  in als ambulant medewerker.

Niet iedereen is geschikt voor dit werk. Begeleiders van onze cliënten moeten stevig in hun schoenen staan en veelzijdig competent zijn. In het werk komt het aan op helder denken, de juiste toon kiezen, vertrouwen opbouwen en resultaatgericht handelen. Onze semi-professionals zijn vaak wat oudere mensen (50+) met levenservaring en een natuurlijk overwicht, die zich een aantal dagen per week inzetten voor mensen met beperkingen. In overleg met het Zorgkantoor werken we al meer dan tien jaar met deze semi-professionals.

De ambulant medewerker bouwt een vertrouwensband op met zijn cliënt en is diens vaste aanspreekpunt. Voor de ambulant medewerker is de zorgcoördinator en de zorgcoach het vaste aanspreekpunt. Deze biedt ondersteuning en ontsluit, indien nodig, praktische inzet uit een schil van zorgprofessionals, met kennis van LVB/GGZ op Hbo- en Wo-niveau.
De semi-professionals rond onze cliënten kunnen rekenen op zorginhoudelijke ondersteuning, begeleiding, scholing en hulp en ‘back-up’ bij moeilijke situaties door de zorgprofessionals. Resultaat van deze ondersteuning is, dat de uitvoerenden zich niet uitsluitend inzetten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid, maar dat nadrukkelijk doen op basis van professionele diagnose en inzichten. Dit voorkomt frustraties en vergroot de kans op daadwerkelijk succes.

Vacatures

Momenteel zoeken wij voor de Haarlem ambulant begeleiders

Functie-eisen woonbegeleider

De woonbegeleiders van De Linde werken gemiddeld 15 uren per week, en voor maximaal vijf cliënten. De functie-eisen zijn:

 • MBO+ werk-en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelgroep en enige kennis van de leefomgeving van de cliënt
 • Beschikken over levenservaring en natuurlijk overwicht
 • Interne training met goed gevolg afsluiten (zie hieronder)
 • Een ‘Verklaring van goed gedrag’ overleggen
 • Beschikken over een computer met internetaansluiting
 • Een zorgopleiding heeft de pré maar is geen vereiste.

 Verder moet de woonbegeleider het volgende kunnen:

 • Creëren van een goede sfeer en vertrouwensband
 • Stimuleren, motiveren en praktisch ondersteunen van cliënten
 • Problemen oplossen
 • De cliënt inzicht geven in zijn eigen situatie en de gevolgen van zijn gedrag
 • Zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken
 • Om kunnen gaan (controleren en corrigerend) met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten

Begeleiding en scholing 

Alle woonbegeleiders zijn verplicht een interne training te volgen, met een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor dagelijkse collegiaal overleg gebruiken we het elektronisch zorgdossier en het internet-communictatieplatform LindeNet. In bijzondere situaties kan ook altijd een beroep worden gedaan op de specialistische collega’s van Stichting De Linde.

Geregeld organiseert Stichting de Linde een thematische studiedag voor alle medewerkers en betrokken zorgverleners. Iedereen is hier welkom om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Wat ons motiveert

Bij De Linde werkt iedereen binnen de gemeenschappelijke kaders van missie, visie en waarden. Meer hierover leest u hier.

Heeft u interesse in de functie kunt u een CV en motivatiebrief sturen aan info@lindezorg.nl

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie